De abdij van Sénanque

De abdij van Sénanque wordt ook wel Notre-Dame de Sénanque genoemd, en is omgeven door lavendel. Deze abdij bevindt zich op enkele kilometers van het dorp Gordes en de okergroeve bij Roussillon.

"</p

Geschiedenis van de abdij van Sénanque

Deze mooie abdij werd in 1148 gesticht door monniken uit het dorpje Mazan. De bouw van de abdij begon echter pas twaalf jaar later. Dit was niet eerder mogelijk doordat de financiële middelen hiervoor ontbraken. Om de benodigde financiën te verzamelen, richtten de monniken zich op de landbouw. Van het geld dat zij hiermee verdienden, is de bouw van de abdij van Sénanque gefinancierd. Deze werd tussen 1160 en 1180 gebouwd. Gedurende de 16e eeuw werd de abdij deels verwoest door de godsdienstoorlogen. Hierdoor kwam het kloosterleven tot stilstand. Ten tijde van de Franse Revolutie deden de abdijgebouwen dienst als boerenbedrijf.

Pas halverwege de 19e eeuw kwamen er weer monniken in de abdij wonen. In het begin van de 20e eeuw moesten zij echter al weer vertrekken vanwege de Franse wetgeving tegen religieuze ordes. In 1969 werd er een cultuurhistorisch centrum gevestigd in de abdij van Sénanque. Pas vanaf 1988 wonen er weer cisterciënzer monniken in het klooster.

De abdij van Sénanque vandaag de dag

Vandaag de dag wordt de abdij van Sénanque bewoont door een monnikengemeenschap van de Order der Cisterciënzers. Voor de belangstellenden bieden de monniken meerdere malen per week een rondleiding aan door de abdij. Hierbij wordt aandacht besteed aan het klooster, de kerk, de kapittelzaal, de slaapzaal en de verwarmde opvangruimte. Deze rondleiding vindt alleen plaats in het Frans en is slechts bestemd voor een beperkt aantal personen. De totale rondleiding duurt ongeveer een uur. Als u een dergelijke rondleiding wenst mee te maken, wordt u aangeraden om vooraf te reserveren. De bezichtiging van de abdij en het bijhorende terrein dient plaats te vinden met eerbied voor de abdij en haar bewoners. Gevraagd wordt dan ook om stilte en gepaste kleding.

"</p

De abdij van Sénanque bezoeken?

Wilt u deze indrukwekkende abdij zelf bezoeken? Zoek hier naar een mooi vakantiehuis, een leuke camping of een goed hotel in de omgeving!

Wellicht vindt u de onderstaande artikelen over de Vaucluse ook interessant: