Winactie: maak kans op een gratis week vakantie

In samenwerking met FranceComfort Vakantieparken maken de trouwe lezers van Zonnigzuidfrankrijk.nl kans op het winnen van een gratis week vakantie op het FranceComfort Vakantiepark Domaine de Lanzac in de Dordogne!Domaine de Lanzac winactie

Hoe maakt u kans op deze geweldige prijs? Heel simpel! U hoeft zich alleen hieronder in te schrijven. Vervolgens maakt u automatisch kans op deze mooie prijs.

Let op: De actie loopt tot 18 oktober 2021, de winnaar wordt uiterlijk 20 oktober bekend gemaakt en ontvangt een mail. De naam wordt ook vermeld op de websites en/of social media van ZonnigzuidFrankrijk en FranceComfort. U dient akkoord te gaan met de actievoorwaarden om kans te maken op deze mooie prijs. Voor meer informatie over het vakantiepark Domaine de Lanzac kijkt u bij FranceComfort. Uiteraard kunt u ook dit artikel lezen, dat wij over dit vakantiepark schreven.

 

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de bijhorende onderstaande actievoorwaarden.

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Algemeen

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Zonnigzuidfrankrijk.nl en FranceComfort.com.

1b. Deze actie heeft als doel om deelnemers in de gelegenheid te stellen een of meerdere prijzen te laten winnen.

1c. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs,
verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze
voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deelname

2a. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder van 18 jaar of ouder, uitgezonderd de onder artikel 2b te noemen personen. Deelname is vrij en gratis. Er bestaat voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.

2b. Deelname is uitgesloten voor werknemers van de actiepartners en personen die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie/vervaardiging van deze actie betrokken zijn.

2c. Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dienen over een schriftelijke toestemming te beschikken van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers om te kunnen deelnemen.

2d. De actiepartners in deze actie en de deelnemers aan de actie, zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

2e. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de actiepartners. De actiepartners zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet AVG en Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen alleen worden gebruikt ter uitvoering van deze actie alsmede voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten, zoals e-mail nieuwsbrieven en zullen nimmer beschikbaar gesteld worden aan derden. De deelnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor door het mee doen met de actie.

Speelwijze

3a. Een deelnemer is eenieder die meedoet door zijn/haar naam in te vullen inclusief zijn/haar e-mailadres.

3b. De prijs/prijzen die aan het eind van de actie verloot word(t/en) is/zijn:

  • een verblijf op FranceComfort Vakantiepark Domaine de Lanzac in Frankrijk in het laag- of middenseizoen (bijkomende kosten zelf betalen)

3c. Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 18-10-2021.

3d. Alle deelnemers hebben recht op een kortingscoupon van 5% op de huur, te besteden t/m 1 maand na het sluiten van de actie bij één van de FranceComfort Vakantieparken Domaine de Lanzac of Village des Cigales. Bij boeking van een vakantie dient bij opmerkingen “korting 5% actie” ingevuld te worden. De extra 5% wordt dan verwerkt in de definitieve reserveringsbevestiging.

Uitkering prijs

4a. De winnaars van de prijzen worden uiterlijk 20-10-2021 bekend gemaakt en per e-mail benaderd. Tevens zullen de winnaars op de site en/of socialmedia van de actiepartners vermeld kunnen worden.

4b. De winnaars dienen deze e-mail te beantwoorden met het terugmailen van hun adres, telefoonnummer en woonplaats. De winnaars dienen deze extra gegevens bekend te maken binnen 4 weken na de contact-e-mail. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, dan is zijn/haar prijs verlopen.

4c. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan ook niet worden overgedragen aan iemand anders.

4d. Indien een prijswinnaar van deze actie de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient diegene behalve de gevraagde gegevens ook een schriftelijke goedkeuring voor de ontvangst van de gehele prijs door zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) toe te sturen.

4e. De vakantieweek is:
• boekbaar bij FranceComfort tot 3 maanden na sluiting van de actie
• te reserveren op basis van beschikbaarheid
• persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar
• niet inwisselbaar voor geld

Publicatie

5a. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan actiepartners om hun naam, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

6a. Actiepartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie vloeiende schade.

6b. Actiepartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.

Slotbepaling

7a. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.

7b. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

7c. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.